1 november 2012

Demokratins frizon

I folkomröstningen i Tyresö har vi haft den smutsigaste valrörelsen jag har hört talas om i Sverige. Moderater har åkt till USA för att lära sig av amerikanerna hur man i en valrörelse ljuger, smutskastar och för väljarna bakom ljuset. I viss mån har de varit framgångsrika, åtminstone när det gällde att hålla valdeltagandet på en så låg nivå som möjligt. Men det är knappast en seger för demokratin.

Ursprunget till folkomröstningen var att pensionärsorganisationerna inför valet 2010 ställde alla partier mot väggen på ett stormöte. Där lovade alla att inte höja taxorna inom äldreomsorgen. Vi vet (det har erkänts av ansvariga politiker senare i KF) att de redan då fanns planer på höjning av avgifterna. Alltså fördes väljarna medvetet bakom ljuset. Jag skulle till och med kunna säga att de ljög. Detta kan ha bidragit till att alliansen fick förnyat förtroende i valet.

Några månader efter valet var chockhöjningen ett faktum, och namninsamlingen samlade 4439 röstberättigade personer i Tyresö som krävde att höjningen skulle prövas i en folkomröstning. Det skedde många förhandlingar för att försöka få majoriteten att återgå till gamla taxan utan en folkomröstning, men dessa var tyvärr fruktlösa. Taxan var införd och taxan skulle tillämpas. Trots att många avstod hjälp som de behövde för att de inte hade råd.   

Inför folkomröstningen skulle en frågeställning formuleras, frågan borde vara tydlig och återspegla det som namninsamlingen handlade om. I Tyresö valde moderaterna (eftersom de sitter i majoritet och kan bestämma sånt) medvetet att istället formulera frågan på ett sätt så att folk inte skulle förstå att det handlade om - kraftigt höjda avgifter inom äldreomsorgen. Avsikten var att hålla valdeltagandet på en låg nivå. Detta har också kritiserats av statsvetaren Bruno Kaufmann i veckan.

Sedan skickades den omtalade valinformationen ut till alla röstberättigade i kommunen. Trots att vi innan den trycktes påtalade att den var vinklad och full med felaktigheter (till ja-sidans fördel givetvis) röstade samma majoritet av moderater igenom att kommunen skulle skicka ut broschyren med röstkorten. Detta har anmälts till förvaltningsrätten, men hann givetvis inte prövas innan valet redan var avgjort.

Folkpartiet bör egentligen hedras för att de åtminstone bedrev en valrörelse. De svärtar tyvärr också ner sig eftersom de innan folkomröstnigen spred ett rykte om att ”den onödiga folkomröstningen” skulle kosta minst 3 miljoner kronor, och lyckades till och med få sitt påhitt publicerat på kommunens officiella Facebook-sida. Sanningen var att budgeten var på 1,2 miljoner.

Sen var det det där med Nils… Det hängdes upp en utställning i kommunentrén för att förklara skillnaden mellan gamla och nya taxan. Och exemplet Nils skulle tydliggöra att en person med låg pension får låga avgifter i nya taxan. Problemet var att det var helt fel siffror som publicerades. Med de inkomster, bostadskostnader och insatser som angavs i exemplet skulle Nils haft en avgift på över 1600 kronor. Här stod istället 459 kronor. Det påtalades för kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl. Han tyckte dock att det var ett bra exempel, och lät utställningen – med kända felaktigheter - hänga kvar. Allt i en samlad strategi för att vilseleda väljarna.

Händelsekedjan toppades utan konkurrens när Moderaterna registrerade en hemsida med samma namn som vi på nejsidan hade använt i månader ”Gilla Trygghet”. Då fanns det alltså plötsligt två ”Gilla Trygghet”. Allt för att förstöra vår kampanj. Och en ytterligare ansträngning i att förvirra väljarna.

Trots dessa tappra försök blev det en jordskredsseger för Nej. Nästan 10 000 tyresöbor, 29 %, röstade och av dessa röstade 84 % Nej. Ett tydligare besked är svårt att få. Med tanke på den undermåliga informationen och alla turer kan jag inte tycka att det var få som röstade. Alliansen tyckte dock att det var ett för lågt valdeltagande för att ta hänsyn till resultatet. Taxan blir kvar.

Ett par dagar senare meddelade Alliansen stolt att de kommer att höja förbehållsbeloppet med 200 kronor. (I KF innan folkomröstningen har de pratat om 220 och ibland 250 kronor.) Anledningen var att man tagit till sig av opinionen (!). Jag välkomnar höjningen, men det var inte vad folkomröstningen handlade om. Vi ville istället ha en taxa som inte driver människor i fattigdom eller avstår trygghet p g a kostnaderna.

Det är med stor obehagskänsla jag dystert konstaterar att demokratin inte står särskilt högt i kurs i Tyresö. Ett antal händelser, som var och är ett övertramp på demokratin, läggs till varandra. En fartblind majoritet, anförd av moderaterna, verkar inte anse att demokratin är varken värdefull eller viktig. Tyresö håller på att utvecklas till en demokratisk frizon, där det största partiet tar valresultatet som intäkt för ett carte blanche att göra i princip vad man vill. Kommunens pengar behandlas som om de vore moderaternas partikassa. Alltfler viktiga beslut fattas av en eller två personer i ett rum på plan 6 i kommunhuset. Nu måste det vara nog!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar