7 november 2012

Vi betalar för att kränka funktionsnedsatta

Jag har tidigare i olika sammanhang berättat om de olika åtgärder majoriteten i Tyresö vidtagit för att hålla valdeltagandet på en så låg nivå som möjligt. Det är allvarligt ur ett demokratiskt perspektiv. Efter den rådgivande folkomröstningen valde majoriteten att ignorera resultatet och behålla den nya taxan, trots det tydliga beskedet från väljarna.

Givetvis bör ett så tydligt valresultat följas, och taxan återställas. En av åtgärderna skulle således vara att ta bort den nya avgiften på klientombud. Klientombuden är de som håller kontakt med personer med funktionsnedsättningar och hjälper dem med myndighetskontakter och kontakter med sjukhus osv. Jag har träffat ett par personer som har berättat för mig att de avsagt sig hjälpen för att de inte längre har råd. Nu pratar jag alltså om är alltså våra svagaste och fattigaste medborgare.

Det finns åsikter på Socialstyrelsen om att kommunerna inte skulle få ta betalt för den här typen av tjänster, och många kommuner gör det inte heller.

Den nya avgiften för funktionsnedsatta här i Tyresö har dessutom visat sig kosta mer än den smakar. Administrationen av avgiften är dyrare än vad kommunen får in i avgifter eftersom ett mycket litet antal av dessa personer har någon möjlighet att betala. Det är nästan aldrig någon ansvarig politiker som pratar om de här personerna, eller varför det är så viktigt att pungslå dem på pengar de inte har.

Nu får alltså tyresöborna via skattsedeln vara med och betala för att vilja men inte kunna ta ut en avgift från våra fattigaste medborgare. Jag vill inte att mina skattepengar ska spenderas så slösaktigt och oetiskt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar