8 november 2012

Nytt trixande avslöjat i Tyresö

Som många medier rapporterat om valde majoriteten att ignorera resultatet av folkomröstningen. Taxan blir kvar. Alliansen vill ändå inte framstå som fullständigt tondöva, så några dagar efter folkomröstningen försökte man blidka väljarna med att de skulle höja förbehållsbeloppet med 200 kronor.

Förbehållsbeloppet är en statligt fastställd summa som pensionärerna garanteras ha kvar när hyran är betald, innan kommunen har möjlighet att ta ut avgifter. Det justeras varje år på samma sätt som prisbasbeloppet.

Tyresös äldre ska alltså få ha 200 kronor mer kvar i månaden om de är ensamstående. För sammanboende blir det 100 kronor som förbehållsbeloppet höjs med. Det är en välkommen höjning för äldre som har små marginaler. (Fortfarande motsvarar det inte på långa vägar vad folkomröstningen handlade om.)

Vilken möjliga anledningar finns då anledningen till detta?
  • Majoriteten har tagit till sig av kritiken och vill ändra en del av taxan, eftersom alltfler äldre tvingas leva på motsvarande socialbidragsnivå.
  • Majoriteten inser att det är viktigt att de äldre faktiskt har råd med den omsorg de har laglig rätt till.
  • Majoriteten vill gärna framstå som att man lyssnar på folket, och gör åtminstone en liten förändring som man tycker sig ha råd med på sikt.
Nu kan jag avslöja att inget av dessa påståenden stämmer. Håll i er nu alla gubbar och gummor. Sanningen är istället:
  • Majoriteten vill framstå som att de lyssnar. Därför höjer de förbehållsbeloppet tillfälligt för att senare plocka bort det igen. Utan att berätta något för tyresöborna!
Formuleringen man hittat på är nämligen mycket kreativ när det gällde att framstå som lyssnande. När det istället återigen handlar om att föra folk bakom ljuset.

Förbehållsbeloppet kommer att höjas lokalt, som utlovat med 200 kronor för ensamstående och 100 kronor för sammanboende 2013. Men det är bara tillfälligt. Vad man inte berättat om är att vartefter det statligt fastställda prisbasbeloppet ökar, så minskar de 200 respektive 100 kronorna med lika mycket. Om indexeringen alltid skulle ligga på samma nivå som mellan 2012 och 2013 så är de 200 kronorna 1 januari om drygt ett år istället 144 kronor. Och 100-lappen har blivit 52 kronor. För ensamstående är hela höjningen uppäten på drygt 3 år. För sammanboende är höjningen uppäten på 2 år.

På en direkt fråga så svarar moderaten Andreas Jonsson, ordförande för socialnämnden, att det är rimligt. Att vi inte har råd med detta på längre sikt. Jag kan tillägga att vi pratar om 300 000 kronor per år. Han har inte alls förstått hur mycket pengar kommunen sparar varje år för att våra äldre har haft råd med omsorg i hemmet. Han och hans parti för en argumentation som får kvartalsekonomer att framstå som långsiktiga.

Tyvärr verkar också trixande vara en paradgren för moderater även i Tyresö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar